ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Hinnavalemi kinnitamine ja soojuse piirhinna kehtestamine OÜ Järvakandi Soojusele

Hinnavalemi kinnitamine ja soojuse piirhinna kehtestamine OÜ Järvakandi Soojusele - sisukord
Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2012, 27

Hinnavalemi kinnitamine ja soojuse piirhinna kehtestamine OÜ Järvakandi Soojusele

Vastu võetud 11.06.2008 nr 11

Määrus kehtestatakse kaugkütteseaduse paragrahvi 9 lõike 3 ja Järvakandi Vallavolikogu 26.08.2004 määruse nr 9 "Järvakandi kaugküttepiirkonna piirid, võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamise kord ning soojusettevõtja arenduskohustus" punkti 6 alusel

§ 1. Hinnavalemi kehtestamine

  Kehtestada OÜ Järvakandi Soojusele kütte hinna arvutamiseks järgnev hinnavalem:
Ht = Ho + Hk + HG1,
kus Ht = Soojuse täishind (kr/MWh);
Ho = baashind (kr/MWh), mis sisaldab nõukogu poolt kinnitatud kasumit ja kõiki kulusid peale kahe järgneva komponendi;
Hk = erakorraline kulu(kr/MWh);
HG1 = gaasi täishind. (kr/MWh).
Erikulude Ho ja Hk kr/MWh määrad kinnitab ettevõtte nõukogu.
Erikulu HG1 kr/MWh tuleneb arvestuskuu gaasi hinnast.

§ 2. Soojuse piirhinna kehtestamine

  Kehtestada osaühingu „Järvakandi Soojus“ poolt müüdava soojuse piirhinnaks 1 300.- krooni MWh eest ilma käibemaksuta, mille arvutuse aluseks on ettevõtte nõukogu ja Järvakandi Vallavalitsuse poolt kinnitatud kalkulatsioon.

§ 3. Kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada 01. oktoobrist 2008. kehtetuks Järvakandi Vallavalitsuse 19. märts 2008. määrus nr 6 “Soojuse piirhinna kehtestamine OÜ Järvakandi Soojusele”.

Mart Järvik
Vallavanem

Sigrid Algre
Vallasekretär