Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Sangaste valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017

Väljaandja:Sangaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2013, 1

Sangaste valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017

Vastu võetud 10.10.2013 nr 5

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ja “Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse” § 20 alusel.


Sangaste valla eelarvestrateegia aastateks 2014–2017 võetakse vastu vastavalt lisale.

Rando Undrus
Volikogu esimees

Lisa