Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Seadustes sätestatud küsimuste lahendamise delegeerimine

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2013, 23

Seadustes sätestatud küsimuste lahendamise delegeerimine

Vastu võetud 24.09.2013 nr 83

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Seadustes sätestatud küsimuste lahendamise delegeerimine

  Delegeeritakse seadustega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste lahendamine Kehtna Vallavalitsusele alljärgnevalt:
  1) maareformi seaduses sätestatud küsimused;
  2) Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduses sätestatud küsimused;
  3) maa hindamise seaduse § 6 lõikes 1 sätestatud küsimus;
  4) veeseaduses (v.a § 3² lõige 5 punkt 5) sätestatud küsimused;
  5) välisõhu kaitse seaduse § 78 lõikes 4 sätestatud küsimus.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Kehtna Vallavolikogu 16. mai 2000. a määrus nr 15 „Otsustusõiguse delegeerimine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Kehtna Vallavolikogu 21. augusti 2012. a määrus nr 58 „Veeseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Kehtna Vallavalitsusele“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. novembril 2013. a.

Karl Tamme
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json