HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Väljaandja:Hanila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2013, 27

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Vastu võetud 07.03.2013 nr 63
RT IV, 09.03.2013, 113
jõustumine 12.03.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.10.2013RT IV, 19.10.2013, 722.10.2013

Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lg 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib koolitöötajate koosseisu kinnitamise korda Hanila valla üldhariduskoolides.

§ 2.   Koolitöötajate koossisu kinnitamine ja muutmine

  (1) Koolitöötajate koosseisu kinnitab kooli direktor arvestades vallavolikogu poolt eelarves kinnitatud palgafondi.
[RT IV, 19.10.2013, 7 - jõust. 22.10.2013]

  (2) Koosseisu planeerimiseks valla järgmise aasta eelarves, esitab kooli direktor koosseisu kinnitamise või muutmise ettepaneku koos seletuskirjaga hiljemalt 01. detsembriks vallavalitsusele.

  (3) Vallavalitsus annab direktorile nõusoleku kinnitada koolitöötajate koosseis enne eelarveprojekti esitamist volikogule.
[RT IV, 19.10.2013, 7 - jõust. 22.10.2013]

  (4) Koolitöötajate koosseisu muutmiseks eelarveaasta jooksul esitab kooli direktor koos taotlusega seletuskirja vähemalt üks kuu enne muudatuste sisseviimist, näidates koolitöötajate koosseisu suurendamisel ära vahendid, millest kaetakse täiendav personalikulu.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json