Teksti suurus:

Sindi linna eelarvestrateegia 2014-2017 kinnitamine

Sindi linna eelarvestrateegia 2014-2017 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.10.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2013, 40

  Sindi linna eelarvestrateegia 2014-2017 kinnitamine

  Vastu võetud 10.10.2013 nr 63

  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel

  § 1.   Kinnitada Sindi linna eelarvestrateegia 2014-2017 vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast vastuvõetud määruse avalikustamist Riigi Teatajas.

  Aleksander Kask
  volikogu esimees

  Lisa Sindi linna eelarvestrateegia 2014-2017

  /otsingu_soovitused.json