Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Martna valla eelarvestrateegia 2014-2018 kinnitamine

Martna valla eelarvestrateegia 2014-2018 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Martna Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2013, 62

  Martna valla eelarvestrateegia 2014-2018 kinnitamine

  Vastu võetud 09.10.2013 nr 97

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

  § 1.  Kinnitada Martna valla eelarvestrateegia 2014-2018 vastavalt käesoleva määruse lisale.

  § 2.  Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2014. a.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Hardi Rehkalt
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Martna valla eelarvestrateegia 2014-2018

  Lisa 2 Martna valla eelarvestrateegia 2014-2018 seletuskiri