Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Kunda linna arengukava 2013-2025

Kunda linna arengukava 2013-2025 - sisukord
  Väljaandja:Kunda Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.09.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2013, 70

  Kunda linna arengukava 2013-2025

  Vastu võetud 14.10.2013 nr 8

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 7, paragrahvi 37 ja paragrahvi 372 lõike 7 alusel.

  § 1.   Kinnitada Kunda linna arengukava 2013-2025 vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale „Riigi Teatajas“ avaldamist.

  Arvo Vainlo
  Linnavolikogu esimees

  Lisa Kunda linna arengukava 2013-2025

  Lisa  Lisa 1 Kunda linna arengukava eelarvestrateegia

  Lisa  Lisa 2 Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti

  Lisa  Lisa 3 Muude vahendite arvelt tehtud väljaminekud

  /otsingu_soovitused.json