HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportKultuuriasutused

Teksti suurus:

Kadrina Huvikeskuse moodustamine

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2013, 82

Kadrina Huvikeskuse moodustamine

Vastu võetud 16.10.2013 nr 79

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 34 ja Kadrina valla põhimääruse paragrahvi 28 lõike 2 alusel.

§ 1.  Kadrina Vallavalitsuse hallatava asutuse Kadrina Huvikeskus moodustamine.

 (1) Moodustada Kadrina Vallavalitsuse hallatav asutus Kadrina Huvikeskus.

 (2) Vallavalitsusel tagada asutuse registreerimine Riigi- ja kohaliku omavalitsuse riiklikus registris.

§ 2.  Määruse jõustumine.

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Reisner
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json