Teksti suurus:

Tootsi valla arengukava aastateks 2015-2021 vastuvõtmine

Tootsi valla arengukava aastateks 2015-2021 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Tootsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2016, 8

Tootsi valla arengukava aastateks 2015-2021 vastuvõtmine

Vastu võetud 13.10.2016 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 lõigete 1-4 alusel

§ 1.   Arengukava


Tootsi valla arengukava aastateks 2015-2021 võetakse vastu lisatud kujul.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Tootsi Vallavolikogu 15.10.2015. a määrus nr. 7 "Tootsi valla arengukava aastateks 2015-2020 vastuvõtmine".

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Mets
volikogu esimees

Lisa Tootsi valla arengukava aastateks 2015-2021

/otsingu_soovitused.json