Teksti suurus:

Põlva Vallavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2017, 10

Põlva Vallavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 11.10.2017 nr 17

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruste muutmine

  (1) Põlva Vallavolikogu 10. juuni 2015. a määruse nr 22 "Põlva Roosi Kooli põhimäärus" paragrahvi 22 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Haldusjärelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.".

  (2) Põlva Vallavolikogu 13. jaanuari 2016. a määruse nr 1 "Põlva Kooli põhimäärus" paragrahvi 21 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Haldusjärelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.".

  (3) Põlva Vallavolikogu 13. mai 2015. a määruse nr 15 "Põlva Lasteaia Lepatriinu põhimäärus" paragrahvi 19 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.".

  (4) Põlva Vallavolikogu 13. mai 2015. a määruse nr 16 "Põlva Lasteaia Mesimumm põhimäärus" paragrahvi 19 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.".

  (5) Põlva Vallavolikogu 9. novembri 2016. a määruse nr 34 "Põlva Lasteaia Pihlapuu põhimäärus" paragrahvi 19 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.".

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Kuldar Leis
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json