Teksti suurus:

Muhu valla eelarvestrateegia 2018-2021

Muhu valla eelarvestrateegia 2018-2021 - sisukord
  Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.10.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2017, 36

  Muhu valla eelarvestrateegia 2018-2021

  Vastu võetud 11.10.2017 nr 72

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ning § 37² lg 7 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Muhu valla eelarvestrateegia 2018-2021 (Lisa 1).

  § 2.   Eelarvestrateegia avaldada valla veebilehel www.muhu.ee seitsme tööpäeva jooksul peale eelarvestarteegia vastuvõtmist ja edastada Rahandusministeeriumile hiljemalt 30.oktoobriks.

  § 3.   Tunnistada kehtetuks Muhu Vallavolikogu 12.10.2016.a määrus nr 53 „Muhu valla eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamine“

  § 4.   Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

  Ain Saaremäel
  volikogu esimees

  Lisa Muhu valla eelarvestrateegia 2018-2021

  /otsingu_soovitused.json