Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Muhu valla 2017. aasta 1. lisaeelarve

Muhu valla 2017. aasta 1. lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2017, 40

  Muhu valla 2017. aasta 1. lisaeelarve

  Vastu võetud 11.10.2017 nr 71

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p. 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 1 alusel.

  § 1.   Suurendada 2017.a eelarvet sihtotstarbeliste laekumiste arvelt alljärgnevalt:

  Teg.alaArtikkelNimetus2017 kinnitatud EA2017 EA
  varasemad parandused
  EA parandus
  muutus +/-
  uus 2017 EA
  parandusega
  TULUD
  3520Toimetulekutoetus5518-+12056723
  3520Vajaduspõhine peretoetus1539-+13952934
  3520Koolieelsete lasteasutuste õpetajate palgatoetus0-+1290 1290
  3520Huvitegevuse toetus0-+95049504
  KOKKU+13 394
  KULUD
  107014131Toimetulekutoetused-7428--1205-8633
  104024130Vajaduspõhine peretoetus-1620--1395-3015
  091105002Töötasu-116 501--964-117 465
  09110506Maksud-39 327--326-39 653
  081075002Töötasu-17 988--2516-20 504
  08107506Maksud-6131--850-6981
  081075515Inventari majandamiskulud-1000--2035-3035
  0921225002Töötasu -52 247 --708-52 955
  092122506Maksud -36 740 --239-36 979
  0921225515Inventari majandamiskulud -5620 --3156-8776
  KOKKU

  § 2.   Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

  Ain Saaremäel
  volikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json