Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla arengukava 2018-2026 kinnitamine

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2018, 8

Lääne-Nigula valla arengukava 2018-2026 kinnitamine

Vastu võetud 15.10.2018 nr 43

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 alusel.

§ 1.  Arengukava vastuvõtmine

  Võtta vastu Lääne-Nigula valla arengukava 2018-2026 (Lisa 1).

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
 1) Lääne-Nigula Vallavolikogu 22. 30.10.2014 määrus nr 42 „Lääne-Nigula valla arengukava 2014-2022“;
 2) Kullamaa Vallavolikogu 28.09.2012 määrus nr 37 „Kullamaa valla arengukava vastuvõtmine“;
 3) Martna Vallavolikogu 20.12.2011 määrus nr 54 „Martna valla arengukava vastuvõtmine aastateks 2012-2022“;
 4) Noarootsi Vallavolikogu 29.08.2016 määrus nr 69 „Noarootsi valla arengukava aastateks 2017 - 2024 vastuvõtmine“;
 5) Nõva Vallavolikogu 11.10.2016 määrus nr 10 „Nõva valla arengukava aastateks 2017–2023 ja eelarvestrateegia 2017-2020“.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Neeme Suur
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Lääne-Nigula valla arengukava 2018-2026