Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 vastuvõtmine

Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2018, 9

Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 vastuvõtmine

Vastu võetud 15.10.2018 nr 44

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

§ 1.  Eelarvestrateegia vastuvõtmine

  Võtta vastu Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
 1) Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.10.2016 määrus nr 21 „Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 vastuvõtmine“;
 2) Martna Vallavolikogu 09.10.2013 määrus nr 97 „Martna valla eelarvestrateegia 2014-2018 kinnitamine“;
 3) Martna Vallavolikogu 13.10.2015 määrus nr 16 „Martna valla eelarvestrateegia 2015-2019 kinnitamine“;
 4) Martna Vallavolikogu 20.10.2016 määrus nr 29 „Martna valla eelarvestrateegia 2017-2021 kinnitamine“;
 5) Noarootsi Vallvolikogu 17.10.2016 määrus nr 72 „Noarootsi valla eelarvestrateegia aastateks 2017 - 2020“.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Neeme Suur
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022