Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Viimsi valla 2021. aasta V lisaeelarve

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2021, 1

Viimsi valla 2021. aasta V lisaeelarve

Vastu võetud 12.10.2021 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Viimsi vallavolikogu 18. juuni 2019. a. määruse nr 8 „Viimsi valla finantsjuhtimise kord“ § 9 alusel.

§ 1.   Võtta vastu Viimsi valla 2021. aasta V lisaeelarve (Lisa 1).

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus avaldatakse Viimsi valla veebilehel.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määruse jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Taavi Kotka
Vallavolikogu esimees

Lisa Viimsi valla 2021. aasta V lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json