Teksti suurus:

Väike-Maarja Vallavalitsuse 10.04.2019 määruse nr 6 "Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord" muutmine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.10.2023
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2023, 4

Väike-Maarja Vallavalitsuse 10.04.2019 määruse nr 6 "Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord" muutmine

Vastu võetud 11.10.2023 nr 7

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel

§ 1.   Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra muutmine

  Väike-Maarja Vallavalitsuse 10.04.2019 määruses nr 6 tehakse järgmised muudatused:
1) määruse § 1 lg 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(1) Määrus reguleerib Väike-Maarja Lasteaeda, Simuna Kooli lasteaeda, Rakke Lasteaeda Leevike ja Kiltsi Mõisakooli lasteaeda (edaspidi lasteaed) laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.
2) määruse § 3 lg 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(4) Rühmad uueks õppeaastaks (01.09-31.08) moodustatakse järjekorras olevate laste avalduste ajalise esitamise alusel ja direktor teatab vanemale lapse lasteaia nimekirja kandmisest 15. augustiks. Kui lasteaias puuduvad õppeaasta kestel vabad kohad jääb laps järjekorda. Erandkorras võib vabade kohtade olemasolul kasutada kohta rühmas osaajalisena. Osaajalise koha kasutusse andmise tingimused otsustab direktor.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Indrek Kesküla
vallavanem

Maris Kõrgmäe
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json