Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kuusalu valla jäätmekava 2023-2028 vastuvõtmine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2028
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2023, 5

Kuusalu valla jäätmekava 2023-2028 vastuvõtmine

Vastu võetud 11.10.2023 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 1, 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse paragrahvide 39, 42 ja 59 alusel.

§ 1.   Jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu „Kuusalu valla jäätmekava 2023-2028“ vastavalt lisale.

§ 2.   Jäätmekava rakendamine

  Võtta arvesse „Kuusalu valla jäätmekava 2023-2028“ Kuusalu valla järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel vastavalt Kuusalu valla rahalistele võimalustele.

§ 3.   Määruse avaldamine ja jõustumine

  (1) Kuusalu Vallavalitsusel avaldada paragrahvis 1 nimetatud jäätmekava Riigi Teatajas ja Kuusalu valla veebilehel.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ulve Märtson
volikogu esimees

Lisa Kuusalu valla jäätmekava 2023-2028

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json