Teksti suurus:

Haapsalu Linnavalitsuse 12.01.2022 määruse nr 1 „Haapsalu linna huvikoolidesse vastuvõtu, väljaarvamise ja lõpetamise kord“ muutmine

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.10.2023
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2023, 6

Haapsalu Linnavalitsuse 12.01.2022 määruse nr 1 „Haapsalu linna huvikoolidesse vastuvõtu, väljaarvamise ja lõpetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 10.10.2023 nr 10

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 13 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, Haapsalu Muusikakooli põhimääruse § 10, Haapsalu Kunstikooli põhimääruse § 10, Läänemaa Spordikooli põhimääruse § 9, Haapsalu Noorte Huvikeskuse põhimääruse § 9 alusel

§ 1.   Haapsalu Linnavalitsuse 12.01.2022 määruse nr 1 „Haapsalu linna huvikoolidesse vastuvõtu, väljaarvamise ja lõpetamise kord“ paragrahvi 2 muudetakse ja lisatakse lõige 3¹ järgmises sõnastuses:
„(3¹) Väljastpoolt Haapsalu linna võetakse õppureid kooli tingimusel, kui õppuri elukohajärgne omavalitsus osaleb huvihariduse kulude katmisel või õppuri seaduslik esindaja on nõus katma kogu õpilaskoha maksumuse.„

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas

Urmas Sukles
Linnapea

Erko Kalev
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json