Teksti suurus:

Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.10.2023
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2023, 9

Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine

Vastu võetud 16.10.2023 nr 55

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Lüganuse Vallavolikogu 18.12.2017 määruses nr 3 „Lüganuse Vallavalitsuse palgajuhend“ tehakse järgmised muudatused:

 
  1) määruse § 5 lõike 3 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) teenistujate I palgagrupp – abivallavanem, vallasekretär, finantsjuht (teenistujad, kes juhivad valdkonda või lahendavad iseseisvalt keerukaid ülesandeid)“;
  2) määruse § 5 lõike 4 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) teenistujate I palgagrupp – 2200 - 3000 eurot“.

§ 2.   Määrust rakendatakse alates 17. oktoobrist 2023.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Dmitri Dmitrijev
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json