Teksti suurus:

Häädemeeste valla kaasava eelarve menetlemise korra muutmine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.10.2023
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2023, 11

Häädemeeste valla kaasava eelarve menetlemise korra muutmine

Vastu võetud 12.10.2023 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punktide 1 - 2 alusel ja Häädemeeste Vallavolikogu 28.06.2018 määruse nr 19 „Häädemeeste valla põhimäärus“ § 54 lõike 10 punkti 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Häädemeeste Vallavolikogu 15.09.2022 määruses nr 15 „Häädemeeste valla kaasava eelarve menetlemise kord“ tehakse alljärgnev muudatus:
  1) § 8 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Elluviimisele kuulub idee või ideed, mis saab või saavad enim hääli.“

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Paragrahvis 1 nimetatud muudatust rakendatakse Häädemeeste valla 2024. a kaasava eelarve menetluses.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json