Teksti suurus:

Kanepi Vallavolikogu 16.03.2023 määruse nr 7 „Kanepi valla arengukava 2023-2030 vastuvõtmine“ muutmine

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.10.2023
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2023, 19

Kanepi Vallavolikogu 16.03.2023 määruse nr 7 „Kanepi valla arengukava 2023-2030 vastuvõtmine“ muutmine

Vastu võetud 12.10.2023 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37, § 371, § 372 lõigete 4 ja 7 alusel.

§ 1.   Kanepi Vallavolikogu 16.03.2023 määruses nr 7 „Kanepi valla arengukava 2023-2030 vastuvõtmine“ tehakse järgmised muudatused:

  1) määruse lisa 1 „Kanepi valla eelarvestrateegia 2023-2026“ asendatakse käesoleva määruse lisaga „Kanepi valla eelarvestrateegia 2024-2027“

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

Piret Rammul
volikogu esimees

Lisa Kanepi valla eelarvestrateegia 2024-2027

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json