Teksti suurus:

Kanepi valla arengukava 2023-2030 vastuvõtmine

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2023, 21

Kanepi valla arengukava 2023-2030 vastuvõtmine

Vastu võetud 16.03.2023 nr 7
RT IV, 24.03.2023, 9
jõustumine 27.03.2023

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.10.2023RT IV, 19.10.2023, 1922.10.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37, § 371, § 372 lõigete 4 ja 7 alusel.

§ 1.   Kanepi valla arengukava 2023-2030 vastuvõtmine

  Vastu võtta Kanepi valla arengukava 2023-2030 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Kanepi valla arengukava 2023-2030

Lisa 1 Kanepi valla eelarvestrateegia 2024-2027
[RT IV, 19.10.2023, 19 - jõust. 22.10.2023]

Lisa 2 Hetkeolukorra kaardistus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json