Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Jõhvi Keskraamatukogu arengukava 2023-2028 kinnitamine

Jõhvi Keskraamatukogu arengukava 2023-2028 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Jõhvi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2028
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2023, 13

Jõhvi Keskraamatukogu arengukava 2023-2028 kinnitamine

Vastu võetud 17.10.2023 nr 14

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2 ja Jõhvi Vallavolikogu 14. september 2017 määruse nr 126 „Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia ning Jõhvi vallavalitsuse hallatavate asutuste arengukava koostamise ja kinnitamise kord“ § 9 lõike 2 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Jõhvi Keskraamatukogu arengukava 2023–2028 (lisatud 14-l lehel).

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub üldises korras.

Ilmar Aun
Abivallavanem vallavanema kohustes

Piia Lipp
Vallasekretär

Lisa Jõhvi Keskraamatukogu arengukava 2023–2028

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json