Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Rahvaraamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord

Rahvaraamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord - sisukord
Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.05.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2013, 9

Rahvaraamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord

Vastu võetud 26.04.2007 nr 19

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 13 lõige 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Rahvaraamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord sätestab Vinni valla rahvaraamatukogudele (edaspidi raamatukogu) mittevajalike teavikute müümise või tasuta võõrandamise tingimused ja korra.

  (2) Raamatukogudel on lubatud müüa või tasuta üle anda teavikuid, mis on liigses eksemplaarsuses või sisult aegunud.

§ 2.   Teavikute tasuta võõrandamine

  (1) Raamatukogu võib tasuta teavikuid võõrandada Vinni-Pajusti Gümnaasiumi kooliraamatukogule, Tammiku Kodule, Inju Lastekodule, noortetubadele või mõnele teisele Vinni Vallavalitsuse hallatavale asutusele.

  (2) Teavikute üleandmine vormistatakse üleandmise- vastuvõtmise aktiga.

§ 3.   Teavikute müümine

  (1) Teavikuid müüakse vahetult raamatukogudest füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

  (2) Müügiks väljavalitud teavikute kohta koostab raamatukogu juhataja akti ja määrab müügihinna.

  (3) Müümisel lüüakse teavikusse raamatukogutempli kõrvale kustutustempli jäljend ning kriipsutatakse läbi senikehtinud templi jäljend ning inventari - ja vöötkoodinumber.

  (4) Teavikute müümisel täidetakse kviitung, millest üks jääb raamatukogule ja teine antakse ostjale.

  (5) Teavikute müügist saadud raha ja aruanne edastatakse raamatupidamisele vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatud korrale.

  (6) Müümata jäänud teavikute kohta koostatakse kustutusakt vastavalt märkusega “aegunud” või “liigne eksemplaarsus”.

§ 4.   Määrus jõustub 02.mail 2007.

Meelis Maine
Esimees

/otsingu_soovitused.json