Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Arengukava tegevuskava aastateks 2015-2018 kinnitamine

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2014, 8

Arengukava tegevuskava aastateks 2015-2018 kinnitamine

Vastu võetud 22.10.2014 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 alusel.

§ 1.  Arengukava tegevuskava kinnitamine

  Kinnitada Kehtna valla arengukava aastateks 2013-2020 lisana tegevuskava aastateks 2015-2018 (lisatud).

§ 2.  Määruse lisa kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 19.02.2013. a määruse nr 73 „Valla arengukava aastateks 2013-2020 kinnitamine“ lisana kinnitatud arengukava tegevuskava aastateks 2013-2014.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Katrin Velleste
Volikogu esimees

Lisa Arengukava tegevuskava aastateks 2015-2018