Tervishoid

Teksti suurus:

Audru valla terviseprofiili kinnitamine

Audru valla terviseprofiili kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2014, 11

Audru valla terviseprofiili kinnitamine

Vastu võetud 06.11.2014 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 6 lõike 1 ja 2 ning rahvatervise seadus" § 10 alusel.

§ 1.  Terviseprofiili kinnitamine

  Kinnitada „Audru valla terviseprofiil“ (juurde lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jaanus Põldmaa
volikogu esimees

Lisa "Audru valla terviseprofiil"