Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Kohtla-Nõmme alevi tänavate nimekirja muutmine

Väljaandja:Kohtla-Nõmme Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2015, 20

Kohtla-Nõmme alevi tänavate nimekirja muutmine

Vastu võetud 12.11.2015 nr 3

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3, lõike 4, lõike 51 ja § 6, Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 12.09.2013. a määruse nr 13 „Kohanime määramise kord Kohtla-Nõmme vallas“ § 2 lõike 1 ja lõike 7 ning Kohtla-Nõmme Volikogu 10.06.2005. a määruse nr 8 „Kohtla-Nõmme valla teede ja tänavate nimekirja kinnitamine“ ja Kohtla-Nõmme Vallavalitsuse 03.10.2011. a korralduse nr 138 „Kohtla-Nõmme valla teede nimetuste muutmine teede registris“ alusel.

§ 1.   Kohtla-Nõmme alevi tänavate nimekirja kinnitamine

  Kinnitada muudetud Kohtla-Nõmme valla teede ja tänavate nimekiri vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riina Sooäär
Vallavanem

Neeme Sild
Vallasekretär

Lisa Kohtla-Nõmme alevi teede ja tänavate nimekiri

/otsingu_soovitused.json