Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Loksa linna laste ja perede heaolu arengukava aastani 2021 kinnitamine

Loksa linna laste ja perede heaolu arengukava aastani 2021 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.11.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2016, 1

  Loksa linna laste ja perede heaolu arengukava aastani 2021 kinnitamine

  Vastu võetud 17.11.2016 nr 15

  Määrus kehtestatakse lastekaitseseaduse § 17 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg 3 p 2 ja Loksa Linnavolikogu 25.04.2013 määruse nr 7 „Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord” § 6 lg 6 alusel.

  § 1.   Kinnitada Loksa linna laste ja perede heaolu arengukava aastani 2021 vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Rein Heina
  volikogu esimees

  Lisa Loksa linna laste ja perede heaolu arengukava aastani 2021

  Lisa 1 Laste ja perede heaolu profiil Loksa linnas lühiraport

  Lisa 2 Loksa linna laste ja perede heaoluprofiili mõõdikute vorm (kättesaadav Loksa linna kodulehel)

  /otsingu_soovitused.json