Tervishoid

Teksti suurus:

Loksa linna terviseprofiili aastani 2021 kinnitamine

Loksa linna terviseprofiili aastani 2021 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.11.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2016, 2

  Loksa linna terviseprofiili aastani 2021 kinnitamine

  Vastu võetud 17.11.2016 nr 16

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg 3 p 2 ja Loksa Linnavolikogu 25.04.2013 määruse nr 7 „Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord” § 6 lg 6 alusel.

  § 1.   Kinnitada Loksa linna terviseprofiil aastani 2021 vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Rein Heina
  volikogu esimees

  Lisa Loksa linna terviseprofiili aastani 2021

  /otsingu_soovitused.json