Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Haljala valla eelarvestrateegia 2020-2023

Haljala valla eelarvestrateegia 2020-2023 - sisukord
  Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2019, 1

  Haljala valla eelarvestrateegia 2020-2023

  Vastu võetud 07.11.2019 nr 71
  jõustumine 01.01.2020

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 371 lõike 1, § 372 lõike 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.

  § 1.   Kinnitatakse Haljala valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 vastavalt lisale.

  § 2.   Kehtetuks tunnistatakse Haljala Vallavolikogu 16.10.2018 määrus nr 41 „Haljala valla eelarvestrateegia 2019-2022“.

  § 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

  Vello Väinsalu
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Haljala valla eelarvestrateegia 2020-2023

  /otsingu_soovitused.json