Teksti suurus:

Elva Vallavolikogu 01.10.2018 määruse nr 47 „Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.11.2019
Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2019, 2

Elva Vallavolikogu 01.10.2018 määruse nr 47 „Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 11.11.2019 nr 88

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja Elva Vallavolikogu 13.02.2018 määruse nr 18 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord" § 6 lg 4 ja lg 8 alusel.

§ 1.   Muuta Elva Vallavolikogu 01.10.2018 määrust nr 47 "Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 kinnitamine" (edaspidi määrus) järgmiselt:

  (1) määruse pealkirja: „Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine“;

  (2) määruse § 1: „Kinnitada Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2023 vastavalt lisale.“ vastavalt lisale 1.

  (3) määruse lisa 8 „eelarvestrateegia tabelid“ vastavalt lisale 2.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2023

Lisa 2 Eelarvestrateegia tabelid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json