Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Valga Perekeskus Kurepesa teenuste hindade kehtestamine

Valga Perekeskus Kurepesa teenuste hindade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Valga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2019, 5

Valga Perekeskus Kurepesa teenuste hindade kehtestamine

Vastu võetud 05.11.2019 nr 13
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Valga Vallavolikogu 1. märtsi 2019. a määruse nr 72 „Valga Perekeskus Kurepesa põhimäärus“ § 12 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  Määrusega kehtestatakse Valga Vallavalitsuse hallatava asutuse Valga Perekeskus Kurepesa teenuste hinnad.

§ 2.   Teenuste hinnad

  (1) Asendushooldusteenuse osutamisel asenduskodus ja perekodus on teenuse hind 1850 eurot kuu.

  (2) Järelhooldusteenuse hind on 500 eurot kuu.

  (3) Lapsehoiuteenuse hind tööpäeviti (esmaspäevast reedeni) 5 eurot tund, riiklikul pühal, nädalavahetusel, õhtusel ja öisel ajal (kella 19.00 kuni kella 7.00) 6,30 eurot tund. Teenust osutatakse sotsiaaltöö teenistuse korralduse alusel, seejuures tuleb lapsevanemal tasuda toitlustamise eest ja kuni 20% teenuse maksumusest.

  (4) Toitlustamise maksumus laste teenusel viibimisel kõigi toidukordade eest 3,30 eurot. Lapsevanema valikul võib tellida ka üksikud toidukorrad järgmise maksumusega:
  1) hommikusöök 0,80 eurot;
  2) lõunasöök 0,85 eurot;
  3) oode 0,80 eurot;
  4) õhtusöök 0,85 eurot.

  (5) Tugiteenuste maksumused raske ja sügava puudega lastele Euroopa Sotsiaalfondi 2014 ̶2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames on:
  1) tugiisikuteenus 6,30 eurot tund;
  2) lapsehoiuteenus asutuses 5,00 eurot tund;
  3) lapsehoiuteenus lapse kodus 6,30 eurot tund.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Valga Vallavalitsuse 2. jaanuari 2019. a määrus nr 3 „Valga Lastekodu Kurepesa ruumide üüri- ja teenusehindade kehtestamine“ (RT IV, 12.01.2019, 3) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

Margus Lepik
vallavanem

Anastasija Kikkas
jurist vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json