Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.11.2020
Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2019, 7

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine
[RT IV, 19.11.2019, 2 - jõust. 22.11.2019]

Vastu võetud 01.10.2018 nr 47
RT IV, 10.10.2018, 1
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.11.2019RT IV, 19.11.2019, 222.11.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 372 lg 7, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lg 5 ja Elva Vallavolikogu 13.02.2018 määruse nr 18 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord" § 5 lg 1 alusel.

§ 1.   Kinnitada Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2023 vastavalt lisale.

[RT IV, 19.11.2019, 2 - jõust. 22.11.2019]

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. Elva valla 2019. aasta eelarve koostamisel lähtutakse käesolevast arengukavast ja eelarvestrateegiast.

Lisa Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2023
[RT IV, 19.11.2019, 2 - jõust. 22.11.2019]

Lisa 1  Haridus- ja noorsootöö

Lisa 2 Ettevõtlus ja turism

Lisa 3 Kultuur, vaba aeg, sport

Lisa 4 Sotsiaal- ja tervisevaldkond

Lisa 5 Juhtimine ja kodanikuühiskond

Lisa 6 Elukeskkond

Lisa 7 Elva valla rahvastikuprognoos

Lisa 8 Eelarvestrateegia tabelid
[RT IV, 19.11.2019, 2 - jõust. 22.11.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json