Teksti suurus:

Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2019, 13

Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

Vastu võetud 13.11.2019 nr 21
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lõike 1 punkt 5 ja „Sotsiaalhoolekande seadus“ § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruses nr 14 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ (RT IV, 20.03.2019, 4) tehakse järgmised muudatused ja seda täiendatakse paragrahviga 263 järgmises sõnastuses:
§ 263. Määruse § 14 rakendamine
(1) Uusi puudega isiku hooldamise korraldamise toetusi 2020. aasta 1. jaanuarist enam ei määrata.
(2) Määruse § 14 rakendatakse puudega isikule hooldamisel:
1) isiku puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni, kuid mitte kauem kui 2020. aasta 31. detsembrini, või
2) tähtajatult määratud puude korral kuni 2020. aasta 31. detsembrini.
(3) Määruse § 14 tunnistatakse kehtetuks 2020. aasta 1. jaanuarist.".

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

Ülo Tulik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json