Kultuur ja sportMuuseum

Teksti suurus:

Lääneranna Muuseumide arengukava 2020-2026 kinnitamine

Lääneranna Muuseumide arengukava 2020-2026 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2019, 34

Lääneranna Muuseumide arengukava 2020-2026 kinnitamine

Vastu võetud 14.11.2019 nr 61

Määrus kehtestatakse Lääneranna Vallavolikogu poolt 18.10.2018 määrusega nr 34 kinnitatud "Lääneranna Muuseumide põhimäärus" § 8 lõike 1 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Lääneranna Muuseumide arengukava 2020-2026 vastavalt lisale 1.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Peksar
Volikogu esimees

Lisa Lääneranna Muuseumide arengukava 2020-2026

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json