Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lääneranna valla 2020. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine

Lääneranna valla 2020. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2020, 7

Lääneranna valla 2020. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 12.11.2020 nr 98

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Lääneranna valla 2020. aasta III lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Vallo Kappak
Volikogu aseesimees

Lisa Lääneranna valla 2020 aasta III lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json