HaridusHuviharidus

HaridusKool

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Nõo valla munitsipaalhuvikoolide õppetasu kehtestamine

Nõo valla munitsipaalhuvikoolide õppetasu kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2022, 1

Nõo valla munitsipaalhuvikoolide õppetasu kehtestamine

Vastu võetud 08.11.2022 nr 9

Määrus antakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lõike 2, "Huvikooli seaduse" § 21 lõike 3, „Nõo Muusikakooli põhimääruse“ § 34 lõike 2 ja "Nõo Spordikooli põhimääruse" § 19 lõike 2 alusel ning vastavalt Nõo valla 2023-2026 eelarvestrateegiale.

§ 1.   Õppetasu kehtestamine

  (1) Huvikooli õppetasu ühe lapse kohta on 6,2 % eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast ehk 40,55 eurot kuus.

  (2) Kehtestada Nõo Muusikakooli vabaklassi tunnitasu alljärgnevalt:
  1) lastele ja õppivatele noortele kuni 19. eluaastani (k.a) 17 eurot tund;
  2) täiskasvanutele 22 eurot tund.

  (3) Õppetasu ei maksta juuni-, juuli- ja augustikuu eest.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määruse jõustumisega tunnistatakse kehtetuks Nõo Vallavalitsuse 30.11.2021 määrus nr 8 „Nõo valla huvikoolide õppetasu kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023.

Maano Koemets
Vallavanem

Aira Laul
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json