Teksti suurus:

Räpina Vallavalitsuse 31.01.2018 määruse nr 1 "Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord" muutmine

Väljaandja:Räpina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.11.2022
Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2022, 2

Räpina Vallavalitsuse 31.01.2018 määruse nr 1 "Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord" muutmine

Vastu võetud 09.11.2022 nr 5

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 13 lõige 3 punkti 2 ja 2³, § 48 lõike 5¹ ja 8² ning Vabariigi Valitsuse 14.07.2006 määruse nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord” alusel kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, haldusmenetluse seaduse § 64 ja § 68 lg 2 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Räpina Vallavalitsuse 31.01.2018 määruse nr 1 „Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord" § 4 lisatakse lõige 10 ja sõnastatakse alljärgnevalt:
„(10) Hüvitist isikliku sõiduauto kasutamisel koolitusele, lähetusse või koolituslähetusse sõitmiseks makstakse 0,15 eurot sõidetud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus tehtud sõitude eest ühe hüvitist saava füüsilise isiku kohta."
§ 2. Määruse rakendamine
(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
(2) Määrust rakendatakse alates 01.12.2022.

Enel Liin
vallavanem

Piret Paulson
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json