SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Valga Perekeskus Kurepesa teenuste hindade kehtestamine

Väljaandja:Valga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2022, 3

Valga Perekeskus Kurepesa teenuste hindade kehtestamine

Vastu võetud 09.11.2022 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  Määrusega kehtestatakse Valga valla hallatavas asutuses Valga Perekeskus Kurepesa (edaspidi perekeskus) poolt osutatavate teenuste hinnad.

§ 2.   Teenuste hinnad

  (1) Asendushooldusteenuse osutamisel asenduskodus ja perekodus on teenuse hind 2280 eurot kuu.

  (2) Järelhooldusteenuse hind on 650 eurot kuu.

  (3) Lapse turvakoduteenuse hind on 5,75 eurot tund (138,00 eurot ööpäev), lisaks tasutakse toitlustamise eest.

  (4) Lapsehoiuteenuse hind on 8,70 eurot tund. Teenust osutatakse sotsiaaltöö teenistuse korralduse alusel, seejuures tuleb lapsevanemal tasuda toitlustamise eest ja kuni 20% teenuse maksumusest.

  (5) Perekeskuses valmistatud toidu päeva maksumus on 4,66 eurot ning toidukorrad järgmiste maksumustega:
  1) hommikusöök 0,80 eurot,
  2) lõunasöök 2,06 eurot,
  3) oode 0,80 eurot,
  4) õhtusöök 1,00 eurot.

  (6) Tugiteenuste maksumused raske ja sügava puudega lastele on:
  1) tugiisikuteenus 8,00 eurot tund,
  2) lapsehoiuteenus 8,70 eurot tund.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine ja määruse jõustumine

  (1) Valga Vallavalitsuse 07.12.2020 määrus nr 9 „Valga Perekeskus Kurepesa teenuste hindade kehtestamine“ tunnistada kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023.

Monika Rogenbaum
vallavanem

Diana Asi
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json