Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Volituste andmine Tallinna Linnavalitsusele keskkonnaseire seadusest ja atmosfääriõhu kaitse seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks 

Volituste andmine Tallinna Linnavalitsusele keskkonnaseire seadusest ja atmosfääriõhu kaitse seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks  - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2022, 4

Volituste andmine Tallinna Linnavalitsusele keskkonnaseire seadusest ja atmosfääriõhu kaitse seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks 

Vastu võetud 03.11.2022 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, keskkonnaseire seaduse § 11 lg-te 1 ja 2 ja atmosfääriõhu kaitse seaduse § 63 lg-te 4, 5 ja 7, § 64 lg-te 2 ja 8, § 66 lg 1, § 109 ja § 225 lg 3 alusel.

§ 1.  Volituste andmine Tallinna Linnavalitsusele

  Volitada Tallinna Linnavalitsust täitma keskkonnaseire seaduse § 11 lg-te 1 ja 2 ning atmosfääri kaitse seaduse § 63, § 64, § 66 lg 1, § 109 ja § 225 lg-ga 3 ning atmosfääri kaitse seaduse alusel antud õigusaktidega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesandeid.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavolikogu 11. veebruari 2010 määrus nr 12 „Keskkonnaseire seaduse, välisõhu kaitse seaduse ja sotsiaalministri 29. juuni 2005 määrusega nr 87 “Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded“ kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ tunnistatakse kehtetuks.

Tiit Terik
Aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json