Teksti suurus:

Hiiumaa Vallavalitsuse 25.03.2020 määruse nr 4 "Hiiumaa valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord" muutmine

Väljaandja:Hiiumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.11.2022
Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2022, 5

Hiiumaa Vallavalitsuse 25.03.2020 määruse nr 4 "Hiiumaa valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord" muutmine

Vastu võetud 09.11.2022 nr 5


Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel

§ 1.   Hiiumaa Vallavalitsuse 25.03.2020 määruses nr 4 "Hiiumaa valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord" tehakse järgmine muudatus:

  1) paragrahvi 6 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.

Hergo Tasuja
vallavanem

Annika Grauberg
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json