Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Otepää valla 2022. aasta teine lisaeelarve

Otepää valla 2022. aasta teine lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.11.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2022, 9

  Otepää valla 2022. aasta teine lisaeelarve

  Vastu võetud 17.11.2022 nr 11

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.   Otepää valla 2022. aasta teine lisaeelarve võetakse vastu vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Rein Pullerits
  Volikogu esimees

  Lisa Otepää valla 2022.aasta teine lisaeelarve ja seletuskiri

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json