HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Eidapere Kooli arengukava 2023-2026

Eidapere Kooli arengukava 2023-2026 - sisukord
Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2022, 12

Eidapere Kooli arengukava 2023-2026

Vastu võetud 19.10.2022 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ning Kehtna Vallavolikogu 27.08.2013 määruse nr 81 „Haridusasutuse arengukava kinnitamise kord“ § 3 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse kinnitamine


Kinnitada Eidapere Kooli arengukava aastateks 2023-2026 (lisatud määrusele 27 lehel).

§ 2.   Rakendussätted


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Katrin Anto
volikogu esimees

Lisa Eidapere Kooli arengukava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json