Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Muhu valla 2022. aasta 2. lisaeelarve

Muhu valla 2022. aasta 2. lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.11.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2022, 13

  Muhu valla 2022. aasta 2. lisaeelarve

  Vastu võetud 16.11.2022 nr 19

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Muhu valla 2022. aasta 2. lisaeelarve vastavalt lisale 1 (lisa 8 lehel), lisaeelarve maht 56 314 €, aastaeelarve kogumaht 4 454 199 €.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ain Saaremäel
  Volikogu esimees

  Lisa1 Lisaeelarve nr 2

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json