HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Mustjala Lasteaed-Põhikooli põhimääruse kinnitamine

Mustjala Lasteaed-Põhikooli põhimääruse kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Mustjala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2021
Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2012, 18

Mustjala Lasteaed-Põhikooli põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 28.01.2011 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 34, Mustjala valla põhimääruse § 12 lõige 1 punkt 33 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõige 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Kinnitada Mustjala Lasteaed-Põhikooli põhimäärus.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Mustjala Vallavolikogu 20. septembri 2005 määrus nr 12
“Mustjala Lasteaed-Põhikooli põhimääruse kinnitamine”.

  (2) Määrus jõustub 7. veebruaril 2011.

Malve Kolli
Vallavolikogu esimees

Lisa Mustjala Lasteaed-Põhikooli põhimäärus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json