Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanime määramine

Kohanime määramine - sisukord
  Väljaandja:Haljala Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.03.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2012, 41

  Kohanime määramine

  Vastu võetud 21.03.2011 nr 11

  Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 6, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 6 lõigete 1, 2 ja 8, § 8, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 4 lõike 1 punkti 1 ja lõike 2, § 6 lõike 1 ja lõike 3 punkti 2 ning Haljala Vallavolikogu 19.04.2005.a määruse nr 46 „Kohanimeseadustest tulenevate kohustuste ja õiguste delegeerimine“ alusel
  Määruse eelnõu koha-aadresside määramiseks oli avalikustatud Haljala valla kodulehel. Sellel ajavahemikul oli elanikel võimalus esitada omapoolseid ettepanekuid antud koha-aadresside määramise kohta. Ettepanekuid ei esitatud.

  § 1.   Määrata Haljala alevikus Rakvere mnt 3 asuval kinnistul oleva tee, milline algab Rakvere maanteelt ja lõpeb Rakvere mnt 7 kinnistuga nimeks Viru tänav vastavalt lisatud asendiplaanile.

  § 2.   Haljala Vallavalitsusel kindlustada nimesiltide paigaldamine.

  § 3.   Määrus jõustub 28. märtsil 2011.a

  Leo Aadel
  Vallavanem

  Urmas Punga
  Jurist vallasekretäri ülesannetes

  Lisa 

  /otsingu_soovitused.json