Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.02.2014
Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2012, 84

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 29.11.2012 nr 21

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 222 lõike 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Väike-Maarja vallas.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse:
  1) Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18 m2 üldpinda iga liikme kohta ja lisaks 15 m2 perekonna kohta;
  2) üksi elava pensionäri eluruumi normpinnana kahetoalise korteri puhul korteri üldpind ja suurema arvu tubadega korteri puhul mitte rohkem kui 51 m2.

§ 2.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiste piirmäärade ulatuses:
  1) tegelik korteriüür või hooldustasu – kuni 0,96 eurot eluruumi normpinna 1 m2 kohta;
  2) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:
tsentraalse soojusvarustusega eluruumides kuni 2,59 eurot eluruumi köetava normpinna 1m2 kohta kuus (ajavahemikus 1. oktoober kuni 30. aprill), kütuse (puit, brikett, kivisüsi, elektrienergia, jne) maksumus individuaalmajades ja tsentraalkütteta eluruumides, kus on olemas ahi, väikekatel, elektriküttesüsteem ja pliit või pliit soojamüüriga kuni 2,07 eurot eluruumi köetava normpinna 1 m2 kohta kuus (ajavahemikus 1. oktoober kuni 30. aprill);
  3) tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuse maksumus – kuni 5,88 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 5,88 eurot iga järgneva pereliikme kohta;
  4) tarbitud elektrienergia maksumus – kuni 22 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 8,8 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.
  5) tarbitud majapidamisgaasi maksumus – kuni 6,72 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 5,04 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus. Balloongaasi kasutamisel kompenseeritakse 1-2 elaniku kohta kuni 2 ballooni (ühe ballooni netokaal kuni 21 kg) aastas ning 3 ja enama elaniku kohta kuni 4 ballooni (ühe ballooni netokaal kuni 21 kg) aastas.
Balloongaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale, vajadusel ka kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summani;
  6) maamaksukulud – kuni 0,13 eurot 1 m2 kohta kuus;
  7) hoonekindlustuse kulud – kuni 0,13 eurot 1 m2 kohta kuus;
  8) tegelik olmejäätmete veotasu – 3,20 eurot ühe elaniku kohta kuus.

  (2) Eluruumi alaliste kulude arvestamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt väljastatud arvete ja maksekviitungite alusel.

  (3) Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahenditest.

§ 3.   Määruse kehtetuks muutmine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011.a. määrus nr 31 ”Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks.”

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.a.

Olev Liblikmann
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json