Teksti suurus:

Võru Linnavolikogu 10.05.2006 määruse nr 20 "Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2013, 2

Võru Linnavolikogu 10.05.2006 määruse nr 20 "Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine

Vastu võetud 11.12.2013 nr 29

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 37 ja "Koolieelse lasteasutuse seadus" § 27 lg 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Võru Linnavolikogu 10. mai 2006. a määruses nr 20 "Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" (RT IV, 20.11.2012, 91) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahv 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kehtestada lasteasutuse õppekulu määraks 17 eurot kuus ühe lapse kohta.“;
  2) paragrahv 2 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014.

Tõnu Jõgi
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json