Teksti suurus:

Volituste delegeerimine

Volituste delegeerimine - sisukord
  Väljaandja:Võru Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2013, 16

  Vali redaktsioon:

  Eelmine...

  Hetkel kehtiv

  Volituste delegeerimine

  Vastu võetud 10.11.2010 nr 20
  RT IV, 06.11.2012, 10
  jõustumine 15.11.2010

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  11.12.2013RT IV, 19.12.2013, 522.12.2013

  Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 2, "Eesti Vabariigi haridusseadus" § 30 lg 1, "Huvikooli seadus" § 2 ja "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 1 lg 2 alusel.

  § 1.  Delegeerida "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 24 lg 7, § 26 lg 2 ja 3, § 27 lg 5, § 38 lg 1, § 42 lg 1, § 43 lg 2, § 44 lg 2, § 51 lg 2, § 54 lg 1 ning § 71 lg 2 p 4, lg 5 ja 6 alusel kooli pidaja pädevusse antud küsimuste otsustamine Võru Linnavalitsusele.

  [RT IV, 19.12.2013, 5 - jõust. 22.12.2013]

  § 2.  Delegeerida "Koolieelse lasteasutuse seadus" § 242 lg 3 alusel lasteasutuse pidaja pädevusse antud küsimuste otsustamine Võru Linnavalitsusele.

  22.03.2013 15:18
  Veaparandus - Parandatud § 24² ülaindeks. Alus: Riigi Teataja seadus § 10 lõige 3 ja Võru Linnavalitsuse 21.03.2013 taotlus.

  § 3.  Delegeerida "Huvikooli seadus" § 9 lg 5, § 10 lg 4, 5 ja 6, § 11 lg 1, § 13 lg 1, § 14 lg 2 ja lg 3 p 8, § 15 lg 1 ja § 17 lg 1 alusel kooli pidaja pädevusse antud küsimuste otsustamine Võru Linnavalitsusele.

  § 4.  Delegeerida haridusministri 2. oktoobri 2002. a määruse nr 69 "Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord" § 11 lg 2 p 2 alusel õppeasutuse pidaja pädevusse antud küsimuste otsustamine Võru Linnavalitsusele.

  § 5.  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  § 6.  Määrus jõustub 15. novembril 2010.