Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Väätsa Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord

Väljaandja:Väätsa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2013, 28

Väätsa Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord

Vastu võetud 30.09.2010 nr 16

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord reguleerib Väätsa Raamatukogule (edaspidi raamatukogu) mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi.

 (2) Raamatukogul on lubatud tasuta võõrandada või müüa temale mittevajalikke teavikuid, mille kohta on koostatud kustutusaktid.

§ 2.  Teavikute tasuta võõrandamise ja müügi ettevalmistamine

 (1) Tasuta võõrandamisele või müümisele kuuluvate teavikute väljavalimiseks ja hinna kehtestamiseks moodustab vallavalitsus komisjoni.

 (2) Müügiks väljavalitud teavikutele koostab komisjon akti ja määrab igale teavikule hinna.

 (3) Tasuta võõrandamisele või müümisele määratud teavikusse lüüakse raamatukogu templi peale kustutustempli jäljend ja eemaldatakse vöötkood.

§ 3.  Teavikute tasuta võõrandamine ja müümine

 (1) Teavikuid võõrandatakse tasuta või müüakse vahetult raamatukogust füüsilistele või juriidilistele isikutele.

 (2) Teavikute müügist laekunud raha võib kasutada uute teavikute ostmiseks.

 (3) Tasuta võõrandamata või müümata jäänud teavikud kuuluvad utiliseerimisele.

§ 4.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2011 a.

Marge Kannel
volikogu esimees